Vrijliggende fietspaden voor de Baalsesteenweg

Donderdag 14 december keurde de deputatie de subsidie goed voor de aanleg van vrijliggende fietspaden op de Baalsesteenweg tussen de Langehoevestraat en de Peuterstraat.

De subsidie die onze gemeente hierdoor binnenhaalt van de provincie Vlaams-Brabant en de Vlaamse overheid bedraagt 90% van de subsidiabele posten, voorlopig begroot op 711 000 euro. Voorlopige planning voor de start der werken is voorjaar 2024. Erg blij met deze beslissing!