Onze mandatarissen

Burgemeester Bert Ceulemans

Bert Ceulemans  is burgemeester van Begijnendijk-Betekom.  Bert is als burgemeester bevoegd voor algemene coördinatie, politie, brandweer, openbare veiligheid, kindermishandeling, wezen, vreemdelingenzaken, personeelsbeleid, preventie, vorming, monumentenzorg en GADC.

Schepen Maggie Thielemans

Maggie Thielemans  is schepen van burgerlijke stand en bevolking, feestelijkheden en plechtigheden, sport, landbouw en gezondheidsbeleid.

Schepen Roger Verduyckt

Roger Verduyckt  heeft als schepen de bevoegdheden van openbare werken, financiën, groenaanleg, begraafplaatsen, bibliotheek en openbare markten.

Voorzitter OCMW- en gemeenteraad David Dupont

David Dupont  is de eerst drie jaar voorzitter van de OCMW- en gemeenteraad.  Op 1/1/2022 wisselt David zijn mandaat met Roger Verduyckt.

Gemeenteraadsleden Tom Van Esse en Fred De Keyser

 

Tom van Esse en Fred De Keyser vervolledigen onze groep in de gemeenteraad.  Fred vertegenwoordigt onze gemeente in de politieraad , na drie jaar zal  Tom hem opvolgen in de politieraad.