Programma

Met trots en vol vertrouwen stelt Samen zijn ambitieus programma voor. Een programma waar ons team zich 100% voor wil inzetten.

Met ons programmaboekje presenteren wij u de visie van Samen op de verschillende thema’s waar ons team de volgende legislatuur voluit wil voor gaan. Deze visie is tot stand gekomen na overleg, zowel intern als met betrokkenen van lokale verenigingen en individuele personen. Het resultaat is dit programma waar Samen zich 100% voor engageert.

Deze visie vormt de basis voor een fris beleid. Fris omdat onze ideeën geboren zijn uit een frisse ploeg mensen die op onbevooroordeelde wijze naar ons huidig beleid kijkt en dit in vraag durft stellen.

Sommige zaken, waar we een achterstand in te halen hebben, zoals de aanleg van een volledige fietsinfrastructuur, zullen misschien niet rond raken op één legislatuur. Maar met een goede meerjarenplanning kunnen wij dit toch realiseren.

Vele uitdagingen zijn ons bekend en vormen voor het team van Samen de basisreden om politiek actief te zijn. Maar natuurlijk kunnen we dit niet alleen. We rekenen er op dat we samen met alle inwoners van onze gemeente de problemen kunnen aanpakken. Daarom vragen wij ook aan ieder van jullie die zich ergert aan een tekortschietend beleid, aan manke procedures of andere tekortkomingen, om dit aan ons te (blijven) melden. Het maakt niet uit of je nu gemeentepersoneel bent, of verbonden aan een vereniging in onze gemeente of gewoon inwoner.

Alle frisse ideeën worden bij ons met het grootste respect behandeld. Dat is de belofte die wij aan jullie maken.

Klik op onderstaande thema’s om de visie van Samen te ontdekken:

Openbare werken en wegeninfrastructuur

Natuur-Milieu

Verenigingsleven

Zorgbehoevenden en senioren

School

Middenstand en KMO

Bestuur en personeelsbeleid

Vele van de goede voornemens die in dit programma opgesomd staan zijn voor ons zo vanzelfsprekend dat wij ons afvragen waarom dit decennia geleden al niet gebeurd is. Verschillende punten zullen dan ook naar voor komen in de programma’s van andere partijen. De vraag die u zich hierbij moet stellen is hoe geloofwaardig dit is.

Bij Samen beschikken we over de perfecte mix van aanstormend talent en ervaring om deze ambitieuze doelstellingen waar te kunnen maken.

Dit programma moet gezien worden als een levend document dat kan groeien onder invloed van voortschrijdend inzicht.

Iedereen die hier opmerkingen of aanvullingen op heeft mag dit steeds aan ons doorgeven. Wij appreciëren elke feedback.