Programma

Enkele gemeenschappelijke waarden waar wij ons voor 200% voor willen inzetten, zijn de volgende:

  • Verkeersveiligheid en fietsvriendelijkheid
  • Volledige transparantie (aanbestedingen, benoemingen, financiën,…)
  •  Gezellige dorpskernen (ondersteuning handelaars, horeca, markt,…)
  • Sport en Verenigingsleven
  • Natuurbeheer
  • Kwalitatief onderwijs
  • Mantelzorg en zorg voor ouderen

De volgende weken wordt er hard gewerkt om deze waarden voor u te concretiseren in een duidelijk verkiezingsprogramma 2018-2024.

Heeft u een goed punt dat binnen onze waarden past, dan zijn wij blij dit van u te vernemen (info@samen.be).

Nadien zal u ons nieuw programma kunnen raadplegen op deze pagina.