Politieke vuurdoop voor 18-jarige

Net 18 en meerderjarig, jonger kan je niet op een verkiezingslijst belanden..
Joachim Kennis uit Betekom laat er geen gras over groeien.

Zopas rondde hij z’n middelbare opleiding IT- en netwerken af, dit najaar vat hij universitaire studies Geschiedenis aan. Joachim zal de zomer nu echter niet in ledigheid doorbrengen. Want naast vakantiewerk in de horeca, met vrienden recreatief voetballen en gezellig samenzijn, neemt hij straks gemotiveerd deel aan de verkiezingscampagne met Samen.

Joachim wil, hoe kan het ook anders, zich inzetten voor de jeugd in Begijnendijk-Betekom. Voldoende activiteiten in eigen dorp, trouwens zowel voor jong als oud, vindt hij een werkpunt voor de komende jaren. Het ontbreekt jongeren ook aan een echte ontmoetingsplaats als bijv. een jeugdhuis. Joachim was 9 jaar actief lid van Chiro Begijnendijk, voluit ondersteuning voor dergelijke verenigingen wil hij ook blijvend op de politieke agenda. Sinds z’n zesde fietste hij dagelijks naar school, dus hij kent ook de potentiële verbeterpunten op vlak van verkeersveiligheid door en door.

Als 18-jarige is hij uiteraard de jongste van de Samen-ploeg, en zelfs binnen gans Vlaanderen zullen er straks op een lijst niet veel van geboortejaar 2000 zijn. Toch beklemtoont Joachim dat zijn kandidatuur geen jeugdige onbezonnenheid is, maar wel degelijk ingegeven is door een gezonde interesse én de oprechte ambitie om de eigen gemeente nog beter te maken!

De motivatie van Jill Elsen

Met de gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht, zitten de meeste partijen in de laatste rechte lijn voor de lijstvorming. Ook bij Samen proberen ze voor de laatste plaatsen nog een wit konijn te strikken. Met succes zo blijkt, want vandaag mochten wij langsgaan bij Jill Elsen.

Jill is geboren en getogen in Betekom. Ze werkt al 17 jaar als contextbegeleidster bij vzw Sporen, een voorziening die ondersteuning biedt aan gezinnen in de opvoeding van hun kinderen en samen naar oplossingen zoekt voor de moeilijkheden die er zijn.

De betrokkenheid met jeugd is er altijd al geweest. Zo is ze maar liefst 18 jaar actief geweest binnen Chiro Betekom en 15 jaar in KAJ Betekom, de laatste jaren zelfs als provinciaal en nationaal bestuurslid.

Iedereen die haar kent weet dat Jill een harde werker is, iemand die er voor zorgt dat plannen ook echt uitgevoerd worden.

Jill, een job met heel wat sociale impact en dan ook nog twee jonge kinderen. Ieder van ons die het meegemaakt heeft, weet dat dit de drukste periode in je leven is. En dan kies jij ervoor om in de politiek te gaan? Dat moet je ons toch eens uitleggen.

Voor alle duidelijkheid: Samen heeft mij gevraagd en niet andersom. Ik heb wel ja gezegd, maar mijn keuze om in de politiek te stappen is zeker niet ingegeven door persoonlijke ambitie. Het is eerder het gevoel dat er nu op verschillende vlakken toch eens iets grondigs moet veranderen. Toen ik jong was stoorde ik me al wat aan het manke jeugdbeleid, maar nu ik zelf ook kinderen heb, valt het mij meer en meer op dat het huidige beleid ook op heel wat andere punten te kort schiet.

Iedereen heeft al wel eens het gevoel dat het beleid te kort schiet. Maar voor de meesten is dit daarom nog niet meteen een aanleiding om in de politiek te gaan.

In Betekom is het toch echt wel erg vind ik. Veel van onze fietspaden zijn gewoon een schande. Als je met je kinderen per fiets door het centrum rijdt, valt dit pas echt op. Een uitleg hiervoor is er altijd wel, het is natuurlijk ook een behoorlijke investering. Maar als ik dan in andere gemeenten kom, dan zie ik soms een mooie fietsinfrastructuur waar duidelijk over nagedacht is. Een mens vraagt zich dan af waarom wij dit niet kunnen hebben.

Ik wil mij verder ook inzetten voor jeugdwerking en het behoud of de uitbreiding van de groene zones. Een mooi voorbeeld hiervan is het buurthuis Joos Vissenaeckens. Dit is een mooie groene zone, recht in het hart van Betekom, waar de Chiro zijn lokalen heeft en waar allerlei evenementen georganiseerd worden. Dat men dit wil opofferen voor weer maar eens extra appartementen is toch onvoorstelbaar. Officieel heet het dat de zone “ontwikkeld” wordt, maar voor mij leest het eerder als een scenario van een slechte B-film.

Ik zou ook gewoon niets kunnen doen en wachten of hopen dat iemand anders dit allemaal rechtzet. Sommige mensen zouden dit zelfs slim vinden. Maar zo zit ik niet in elkaar. Als ik ergens een probleem zie, dan steek ik de handen uit de mouwen.

Vorige week was er in Begijnendijk een Unizo debat. Quasi alle partijen waren unaniem in hun voornemen om voor meer fietspaden te zorgen. Ook de bescherming van de groene ruimtes, de huisvesting van Chiro Betekom en de verkeersveiligheid in het algemeen zijn zaken waarvoor de meeste andere partijen ook naar oplossingen zoeken. Je zou dus evengoed bij een andere partij terecht kunnen.

Mja, maar er is ook nog zoiets als geloofwaardigheid. De meerderheidspartijen hebben een volledige legislatuur de tijd gehad om iets ten gunste te veranderen en het is op zijn zachtst gezegd te mager.

Samen is voor mij een ploeg waar ik mij goed in thuis kan voelen, tussen gelijk denkende mensen met de nodige ervaring om een daadkrachtig alternatief te kunnen bieden.

Jill Elsen kiest voor Samen!

Jill Elsen (38) is kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen bij Samen, de lokale partij voor Begijnendijk-Betekom.

Jill is samenwonend en mama van twee. Na haar hogere studies Orthopedagogie ging ze aan de slag als contextbegeleidster bij de vzw Sporen (een organisatie voor Bijzondere Jeugdzorg), vanaf augustus zal ze ook als stafmedewerker bij deze organisatie actief zijn.

Voor Jill was haar studie- en beroepskeuze logisch, want ook tijdens al haar kinder- en jongerenjaren was de jeugdbeweging een constante. 18 jaar bij Chiro Betekom zowel als lid als leiding, en 15 jaar bij KAJ Betekom zowel als lid, leiding, volwassen begeleider tot en met regiovoorzitster, provinciaal en nationaal bestuurslid,… jeugdwerking zit haar echt wel in het bloed!

Het is dan ook evident dat Jill in de gemeentepolitiek het verenigingsleven en de jeugdwerkingen in het bijzonder haar speciale aandacht wil geven.

Maar ook veiligere schoolomgevingen en fietspaden staan hoog op haar agenda. Ze maakt zich ook sterk voor meer groen in de gemeente, o.a. een bouwstop op appartementen lijkt haar aangewezen.

Jill koos bewust voor Samen als lokale lijst die ongebonden frisse ideeën heeft om Begijnendijk-Betekom nog beter te maken.

Joke gaat voor een b(l)oeiende samenleving

Joke Coremans (35) is bij de gemeenteraadsverkiezingen kandidaat op de lijst Samen, de lokale partij voor Begijnendijk-Betekom.

Joke volgde een lerarenopleiding en studeerde communicatiemanagement. Na enkele jaren in het onderwijs, was ze actief als trainer-consultant bij een firma gespecialiseerd in software voor vnl. gemeentebesturen.

Sinds dit jaar spoort ze elke werkdag naar Brussel waar ze het Vlaams werkgelegenheidsbeleid mee vormgeeft bij het departement werk en sociale economie.

Joke was in haar jeugd al een bezige bij in ons dorp: Chiro, jeugdhuis, volleybal, moderne dans, lopen, muziekschool, …  Nu houdt ze het met het gezin eerder bij rustigere activiteiten als wandelen of fietsen, genieten in eigen tuin of op stap met vrienden.

Toch heeft ze zeker nog energie op overschot, want in de gemeentepolitiek wil ze zich voluit inzetten o.a. voor meer verkeersveiligheid en betere -infrastructuur met bijzondere aandacht voor de zwakke weggebruiker. Gezien haar studies en werkervaring is ook onderwijs een thema dat ze zeker wil opvolgen.

Samen voor een fris beleid!

Heeft u zich ook al eens afgevraagd of onze gemeente op dit ogenblik wel op de best mogelijke manier bestuurd wordt?

Bij Samen stellen we ons continu deze vraag. Wij vragen ons continu af wat er beter, duurzamer of goedkoper kan en dit doen we over alle mogelijke onderwerpen: verkeersveiligheid, milieu, dorpskernvernieuwing, bestuur, onderwijs, openbare werken, ouderzorg, jeugd- en sportbeleid, cultuur, noem maar op.

Onze ploeg bestaat dan ook uit de meest verscheiden groep enthousiaste personen, van jong tot oud, en van links tot rechts op het politieke spectrum. Wij hebben geen banden met enige nationale partij, wat ons de vrijheid geeft om onze aandacht volledig op onze gemeente te concentreren, zonder dat we gedwongen worden om nationale programma’s, die lokaal geen steek houden, toch vorm te geven.

Wat ons verenigt is een diepgewortelde liefde voor onze gemeente en met de balpen (zie brievenbus) willen wij samen met u onze belofte voor een betere en ambitieuzere toekomst voor Begijnendijk-Betekom onderschrijven.

Ons Samen team bestaat voor een belangrijk deel uit beloftevolle nieuwelingen, maar heeft tegelijk ook heel wat personen aan boord die op een jarenlange politieke ervaring kunnen steunen en die echt elk radertje van ons gemeentelijk apparaat kennen.

Met deze gezonde mengeling van talenten garanderen wij u dat we onze gemeentelijke werking met een frisse en montere kijk kunnen bekijken en eventueel bijsturen, zonder dat het een wild avontuur wordt.

Met Samen hebt u de beste garantie voor een fris en degelijk beleid.

Werkgroep verkiezingen:
V.l.n.r.: Fred De Keyser, Roger Verduyckt, Maggie Thielemans, Frank Cloots, David Dupont, Greta Vandenbroeck , Tom Van Esse, Jolien van Gilse, Hugo Donckers, Bert Ceulemans

 

Horeca, zorg, politiek : ten dienste van mensen is de leidraad. Frank Cloots op lijst Samen

Samen, de lokale partij voor Begijnendijk-Betekom, wordt opnieuw versterkt met een extra kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen van dit najaar.
Frank Cloots (47) genoot aan een hotelschool een opleiding als kok en kelner, en bouwde daarna in die jobs een ruime ervaring op in de horecasector.Zo was hij o.a. actief in gekende zaken als ‘t Wit Toreke en het Kasteel van Nieuwland in Aarschot.

Een vijftal jaar geleden gaf hij echter zijn beroepsloopbaan een opvallende wending. Hij stapte namelijk over naar de zorgsector, waar hij – als huishoudhulp en zorgkundige bij het OCMW – oudere en zwakkere mensen tracht te helpen.

Frank ClootsFrank Cloots: “Een andere werkomgeving, maar in essentie draait het om hetzelfde: dagelijks tussen de mensen, ten dienste staan… Ook in de politiek wil ik die lijn doortrekken. Neem bijv. de problematiek van de vergrijzing, ik wil mee mijn schouders zetten onder nog betere ouderenzorg in eigen gemeente.

Maar ook thema’s als mobiliteit, jeugd, veiligheid en sport liggen me nauw aan het hart. Ik wil ook dat er nagedacht wordt over een stop op de appartementenbouw die nu snel open ruimte en groen inneemt. En zo zijn er nog wel items die ik wil aankaarten, vandaar mijn beslissing om niet aan de zijlijn te blijven.

De keuze voor Samen lag voor de hand: een ongebonden, plaatselijke partij lijkt me de beste optie om – met open geest en een gevarieerde ploeg – aan een mooie toekomst voor Begijnendijk-Betekom te werken.”

Kinderbegeleidster, zelf mama van 5, stapt in politiek

Hilde Ooms (56) treedt toe tot Samen, de lokale partij van en voor Begijnendijk-Betekom.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober zal ze ook kandidaat zijn.

Hilde werkt als kinderbegeleidster bij de buitenschoolse kinderopvang van De Puzzel (gevestigd in de bassisschool aan de De Bruynlaan in Begijnendijk). Winter en zomer verwelkomt ze er vanaf acht uur de eerste kindjes.

Voor Hilde is die job een logisch verlengstuk van haar familiale leven.. want als moeder van vijf is het geen geheim dat zij gek is op kinderen! “Ook in mijn politiek engagement wil ik uiteraard sterk de aandacht vestigen op onze jongste inwonertjes. Ik wil me inzetten voor onze scholen, want onze kinderen zijn voor ons allen de toekomst” licht ze toe.

Maar natuurlijk heeft Hilde ook oog en oor voor anderen in de samenleving: “Kansarmen en ouderen kunnen op mijn warm hart rekenen, want een gemeenschap is maar zo sterk als haar zwakste schakel. Juist daarom wil ik meehelpen om ons sociaal weefsel te versterken. Dagdagelijks op het terrein zoals ik al jaren doe, maar nu ook met raad en daad via het lokale politieke project Samen.”

Hugo Donckers kandidaat bij de lokale lijst Samen

Hugo Donckers (49) is straks kandidaat op de verkiezingslijst van Samen.


Vele inwoners kennen Hugo als assistent-filiaalleider van een gekende supermarkt in het centrum van Betekom.  Eerder werkte hij ook al in dezelfde branche in de regio. En daarvoor was hij vele jaren actief in de horeca, o.a. als kok en ijssalonuitbater.

Hugo is ook lid van het oudercomité van De Klimroos en lid van fotoclub Iris.

Oprechte service bieden en behulpzaam paraat zijn, zitten dan ook in Hugo’s genen. Het is dan ook niet zó vreemd dat hij nu de stap zet richting gemeentepolitiek.

“Toch schrikt politiek velen af, en dat is begrijpelijk” verrast Hugo. “Maar hoe je het ook draait of keert, de politiek bestuurt een gemeente en bepaalt het beleid. Zeker op middellange en langere termijn kan een partij op plaatselijk niveau echt wel het verschil maken. Met details, maar ook met fundamentele keuzes. Ik geloof in de positieve bedoelingen van de lokale lijst Samen, en wil niet aan de kant blijven.  Vooral jeugd en cultuur, onderwijs en veiligheid alsook middenstand zijn mijn voorkeurthema’s.

De ervaring van een aantal mensen binnen Samen, gemixt met nieuwkomers die elk een eigen invalshoek aanbrengen, betekent zeker een meerwaarde voor onze gemeente. Ik wil mijn steentje bijdragen opdat de accenten van het vernieuwende Samen-programma in de praktijk omgezet kunnen worden, Begijnendijk en Betekom zullen er alleen beter van worden!”

Jolien van Gilse stapt in het Samen-project

Samen, de lokale partij van en voor Begijnendijk-Betekom, presenteerde eerder al een aantal nieuwe kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. Intussen wordt het vernieuwende partijprogramma verder op punt gesteld.

Ook Jolien van Gilse (26) uit Betekom stapt nu in het Samen-project: “Ik heb al langer een aantal ideeën over wat beter kan in onze gemeente. De toekomstgerichte visie en aanpak van Samen spreekt mij aan. Als alleenstaande jonge mama (één kindje van 6) is een verkeersveilige schoolomgeving absoluut een cruciaal punt voor mij. Er zijn haalbare mogelijkheden om aan en om de schoolpoorten de veiligheid nog te verbeteren, zowel infrastructureel als qua sensibilisering van alle weggebruikers.”

Jolien is voltijds bediende-verkoopster in een kleding- en outdoorzaak, en in zelfstandig bijberoep is ze ook actief in de sector van voedings- en verzorgingsproducten. Een bloeiende lokale economie ligt haar dan ook na aan het hart: “Er was de voorbije jaren een sluipende verschraling van het aanbod, een gemeentebestuur moet daar echt aandacht voor hebben want dit heeft impact op de leefbaarheid van de dorpskernen en dus op de leefkwaliteit van jong en oud. Begijnendijk en Betekom moeten zich helemaal niet naast Aarschot of Leuven willen zetten, maar essentiële voorzieningen en basisservice mogen niet verdwijnen.”

Verder heeft Jolien ook veel interesse in alles wat jeugd aangaat, zowel de allerjongsten als de tieners moeten volop de ruimte krijgen om zich in eigen gemeente te ontplooien.

Ten slotte is Jolien zeer begaan met dierenwelzijn.

Jonge moeder, drukke beroepsbezigheden, hobby’s als lopen en piano spelen … Jolien is echt een bezige bij. Toch maakt ze zich sterk voor dit politiek engagement: “Samen is een team, dat trekt me aan. Ervaring is er, frisse ideeën ook en dié zal ik straks zeker nog extra aanreiken!”